Regulamin

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Operatorem Serwisu a użytkownikiem serwisu pod adresem internetowym alekino.info  o sposobie i zakresie odpowiedzialności za korzystanie i prowadzenie serwisu. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez użytkownika procesu rejestracji w serwisie. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia przez użytkownika konta w serwisie.

Operator Serwisu udostępnia niniejszy serwis jako serwis o charakterze informacyjnym oraz jako miejsce wyrażania opinii w formie komentarzy do prezentowanych w serwisie treści. Operator ma prawo do pobierania opłat za zapewnienie dostępu do serwisu lub za udostępnianie treści.

Użytkownik serwisu alekino.info korzystając z serwisu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Użytkownik podając informacje na formularzach serwisu oraz podczas rejestracji w serwisie wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie tych informacji. Jednocześnie z rejestracją w serwisie użytkownik potwierdza dobrowolność podania informacji oraz wyraża jednoznaczną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Formy komunikacji są ograniczone do mediów do których użytkownik podał dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej, telefon czy dane kontaktowe do wykorzystania przez komunikatory.

Użytkownik zamieszczając w serwisie treści oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do tych treści traktowanych jako utwory w rozumieniu prawa. Umieszczając te treści w serwisie użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu na wszystkich znanych polach eksploatacji pełne, niewyłączne, nieograniczone w czasie i na nieograniczonym obszarze (Polska i zagranica) prawa autorskie majątkowe oraz prawo do wykonywania praw zależnych. Użytkownikowi serwisu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu przekazania powyższych praw.

Użytkownik może zamieszczać wyłącznie treści zgodne z prawem, nie naruszające praw osób trzecich oraz szanując normy społeczne oraz zachowując kulturę osobistą. Użytkownicy naruszający te zasady mogą zostać według uznania Operatora Serwisu ostrzeżeni, zablokowani czasowo lub trwale oraz mogą zostać wyciągnięte wobec nich konsekwencje prawne, szczególnie w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich.

Niniejszym użytkownik serwisu oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania i tym samym zwalnia Operatora Serwisu z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tytułu funkcjonowania serwisu a związane z działaniem użytkownika. Wszelkie działania wobec osób trzecich będą prowadzone przez Operatora Serwisu na koszt użytkownika w przypadku, gdyby Operator Serwisu był stroną w ewentualnym pozwie.

Wykorzystywanie serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem (zamieszczanie treści nieodpowiednich, nielegalnych, spamowanie, zamieszczanie linków niezwiązanych z treścią serwisu lub komentarza itp.) jest zabronione i stanowi naruszenie regulaminu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Operator Serwisu ma prawo do zmiany Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności w każdej chwili poprzez zamieszczenie nowej wersji na stronie internetowej serwisu. W przypadku braku zgody użytkownik jest zobowiązany do usunięcia swojego konta w serwisie.

Pozostałe kwestie są uregulowane zasadami współżycia społecznego i poszanowaniem praw drugiego człowieka, przepisami prawa ogólnego (m.in. Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego) i podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykorzystywania niniejszego serwisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że strony ewentualnego sporu przed drogą sądową będą dążyć do rozwiązania sporu w sposób polubowny i że tylko nieskuteczność drogi polubownej przy wykazaniu dobrej woli i należytej staranności pozwala na podjęcie drogi sądowej.

 

Polityka prywatności

Dbając o prawa i prywatność użytkowników udostępniamy politykę prywatności. Przygotowaliśmy poniższy dokument w celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów, stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu pod adresem http://filmyiseriale.biz jest Antenato Sp. z o.o.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w procesie rejestracji.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zbiorze pod nazwą „Baza danych Antenato”.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane na żądanie tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Internet Explorer
  Google Chrome
  Apple Safari
  Firefox
  OperaAndroid
  Appl Safari (iOS)
  Windows Phone
  Blackberry

 

Powyższy regulamin i polityka prywatności zastępują wcześniejsze regulaminy i polityki prywatności i są obowiązujące z chwilą ich publikacji.

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r.

Dodaj komentarz